digitaliserad & hållbar affärsutveckling

Mellansveriges E-handelscentrum har erbjudit företag och privata aktörer ett flertal utbildningsinsatser inom digitaliserad och hållbar affärsutveckling. Projektet avslutas 2021-12-31 men du kan ta del av våra kurser under hela 2022 i efterhand.

Du kan fortfarande gå våra digitala kurser i E-handel.

Projektet ’Digitaliserad & hållbar affärsutveckling har utgått från ett lokalt behov, samarbete och engagemang. Vi har erbjudit kostnadsfria behovsanpassade utbildningsinsatser. Finansieringen av projektet sker via Leader Gästrikebygden och EUs landsbygdsfond. I länken hittar du den urspungliga projektplanen. 

Projektbeskrivning med utbildningsplan inför projektet

Projektet är nu avslutat, här hittar du sammanfattning, resultat och våra slutsatser från projektet. 

VARFÖR VAR PROJEKTET VIKTIGT?
Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att fler kan och vill utveckla
entreprenörskap, idéer och nya verksamheter som bidrar till en levande landsbygd.
Målet med projektet är att skapa nya nätverk, kunskaper och gemensam plattform för
digitala affärsmöjligheter och lokal samverkan i praktiken.

VAD HAR PROJEKTET ERBJUDIT?
Vi har erbjudit 5 olika utbildningar inom 5 olika områden. Varje utbildningstillfälle har
innehållit 3 liveföreläsningar med tillhörande utbildnings- och arbetsmaterial
(nedladdningsbart) samt 2 ’frågor & svar’ sessioner (livesända) där arbetsmaterial från
föregående tillfälle redovisats och analyserats av deltagarna. Projektet var öppet för alla och
baseras på en förstudie som lagt grunden för innehållet i insatserna och dess områden.
Aktiviteterna har utformats tillsammans med deltagarna utifrån intresseområden och
frågeställningarna. 

Vi har arbetat utefter 5 huvudområden; digitala affärsmodeller med fokus på E-handel, skapa onlinekurser, sociala medier, logistik och ekonomi samt varumärkesbyggande via podcast. Området logistik lyfte vi extra genom två fysiska studieresor.

Logistik, samverkan och gemensamma plattformar, både fysiska och digitala har också varit ett genomgående tema och projektet avslutades med en workshop där en mindre ’samverkansgrupp’ bildats för att fortsätta arbetet framåt. Någon konkret plattform har inte skapats, byggts eller presenterats under projektet. Det har mer handlat om en sondering och inventering av möjliga gemensamma utlämningsställen, uppsamlingsställen, plats för försäljning av lokalproducerade varor och marknadsföring av produkt-och tjänsteutbudet i närområdet.

PROJEKTETS MÅL
Målet har varit att skapa nya nätverk, ökade kunskaper inom digitala affärsmodeller, digitala
affärsmöjligheter och e-handel inom både varor och tjänster. Att bidra till att lyfta vikten av
lokal samverkan i praktiken och komma med input och stöd till de som vill satsa på sina idéer
och/eller vidareutveckla sina verksamheter. En gemensam fysisk plattform för logistik och
försäljning samt om intresse finns, ett digitalt ’skyltfönster’

PROJEKTETS RESULTAT
För deltagarna i stort;
Nya och nygamla kontakter har knutits, nya samarbetspartners har dykt upp och även fortsatt interaktion mellan några av kursdeltagarna.
Deltagarna har fått ny kunskap och inom vissa områden fördjupad kunskap. Genom gedigna
hands-on övningar har många fått bekräftat att de är på rätt väg och några insåg att vissa beslut måste omprövas. 

Som en extra resurs kommer utbildningsportalen New Zenler att finnas kvar för både gamla och nya deltagare, där material, föreläsningar och workshops/frågestunder finns tillgängligt utan kostnad åtminstone 6 månader efter projektets avslut. 

En ’samverkansgrupp’ har bildats, som kommer att fortsätta jobba på temat lokal och regional samverkan. Här jobbar vi vidare på temat logistik och samverkansplattformar, både fysiska och i förlängningen kanske även digitalt.

Två anställningar; 1 heltid tillsvidare samt en visstidsanställning halvtid.

SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE
Ungdomar och vuxna befinner sig i helt olika digitala utrymmen. Då det finns mer etablerade nätverk inom näringslivet, var det lättare att distribuera marknadsföringsmaterial via dessa kanaler, än att hitta ’nya’ kontaktvägar och kanaler.

Vi inser också att tidsintervallen mellan informationsträffar, inbjudan till aktivitet och
genomförandet av aktivitet borde varit kortare. Vi hade inte full koll på deltagarnas
varierande data/teknikkunskap, så det tog ibland onödigt lång tid för att komma i gång.

’Digitaliserad & hållbar affärsutveckling’ kommer att förbli ett av våra koncept och en del i föreningens (MSEHC) verksamhet. Vi kommer att erbjuda båda redan anmälda, men samtidigt bjuda in nya deltagare till de inspelade föreläsningar och det utbildningsmaterial som finns i utbildningsportalen, även efter projektavslut. Enligt plan åtminstone 6 månader till. Vid stort intresse, kanske detta kan förlängas. En ’samverkansgrupp’ har bildats och denna kommer att fortsätta jobba med frågor och uppslag kring lokal samverkan, gemensamma plattformar och logistik.

 

Stäng meny