VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Tack vare vårt nätverk, våra kunskaps- och erfarenhetsutbyten kan vi samverka med samhället och dess invånare. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och med sitt kunnande gör vår digitala värld mer tillgänglig, nåbar och begriplig.

Vi tror att utbildning och information kring handel, både fysisk och digital, är lösningen för många företag i regionen. Genom nätverkande hoppas vi successivt kunna bredda vårt verksamhetsfält, men för närvarande väljer vi att lägga fokus på nedanstående fyra områden, där nätverket i dag erbjuder sin spetskompetens.

Infrastruktur

Logistik

Hög kvalitet i ett företags logistikprocess är A och O för att positionera sig på marknaden. Flexibla logistik- och lagerlösningar är ett starkt konkurrensverktyg.

IT-plattformar

Behovsanpassade IT-lösningar förenklar ditt eget arbete och ger samtidigt dina kunder möjlighet att påverka sin plattform, oavsett om det handlar om operativsystem, datortyp eller IT-miljö

Betalningslösningar

En snabb och enkel registrering, gör det enkelt för kunden att handla och stärker därmed köpupplevelsen. Ett kundanpassat betalsystem gör det även lättare för dig att ta betalt.

Säkerhet

Smart IT-säkerhet handlar om riskhantering, övervakning och förebyggande åtgärder. Med rätt bedömning och analys kan du uppnå en driftsäker, trygg och resurssnål lösning.

Juridik

Den digitala världen och dess nästintill gränslösa utveckling sätter lagstiftningen på prov och IT-juridiken reformeras ständigt. Med rätt kanaler och med kompetent rådgivning kan licensavtal,  domännamnsfrågor och andra IT-relaterade tvister lösas på ett smidigt sätt.

Finansiering

Planering kan hjälpa dig att få ut det mesta möjliga av din budget och uppnå en bättre likviditet. Det kanske inte alltid är den dyraste lösningen som fungerar bäst. Kanske är inte heller det första erbjudandet det rätta. Att investera klokt från början kan vara avgörande.

Utveckling

Digital affärsutveckling

Tillväxtstrategier för digital handel kan vara resurskrävande, men är samtidigt nödvändiga för att stärka företagets konkurrenskraft.  Genom nya affärsmodeller och adekvata,     skräddarsydda marknadsanalyser kan du nå ut till flera.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning och informationshantering handlar om hur du vill bli uppdaterad om vad som händer i IT-världen och inom dina affärsområden. Vilken typ av information vill du ha och hur frekvent vill du ta emot den? 

Rådgivning

Strategisk rådgivning inför en IT-satsning kan spara tid och pengar både för dig och dina kunder. Ju tidigare i planeringsprocessen rådgivningen ges utrymme, desto bättre effekt och slutresultat uppnår du.

Inkubator

Vilken väg ska du välja? Vilken är din nästa strategiska åtgärd? En inkubator kan hjälpa dig som entreprenör att nå dit du vill, utan omvägar och samtidigt ge ditt företag en knuff i riktning mot både tillväxt och en bättre lönsamhet. 

Forskning/Innovation

Hur kan nya IT-infrastrukturer skapa förändring, dynamik och möjligheter i den digitala världen? Det handlar om utveckling för den enskilde individen, samhället och för både institutioner och industrier.

Kompetensförsörjning

Universitet och högskolor

Letar du efter en lämplig utbildning inom Data/IT? Eller söker du nyutexaminerade programmerare, drifttekniker eller annan kompetens med framtidsinriktade kvalifikationer? Är nätverksdesign, verksamhetsutveckling, IT management eller mjukvarutestning något du prioriterar?

Gymnasieskolor

IT-profilerade gymnasieskolor är ett av framtidens redskap för den expanderande digitala värld vi lever i. Här lär man sig att våga, att testa gränser och att undersöka det hittills okända. Med de rätta utmaningarna och de mest stimulerande frågorna, har eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och att bli den resursbank många företag behöver.

Yrkeshögskolor

Behovet av kompetenskraft inom data och IT är konstant, vilket ofta ses som en av nyckelkvalifikationerna på ett företag. Här har yrkeshögskolorna ett både aktuellt och uppdaterat utbud av riktade utbildningar inom ett framtidsyrke. 

Nätverkande

Medlemskap

Som medlem i Mellansveriges E-handelscentrum blir du en del av vårt nätverk. Du erbjuds aktiviteter och föreläsningar, kontaktskapande evenemang och en stor, varierad kompetens-och kunskapsbank.

Aktiviteter

Genom våra aktiviteter vill vi belysa de frågor som är aktuella, känsliga, svåra, intressanta och som  kan utveckla, stärka och entusiasmera dig och din verksamhet. Vårt nätverk besitter stor kunskap och erfarenhet. Vi delar gärna med oss, så ansök om medlemskap redan i dag.

Mervärden

Bra service, god kundvård, lyhördhet och relationer skapar mervärden. Både för dig personligen men även för ditt företag. Genom att erbjuda lite mer än det förväntade, kan du både nå fler och samtidigt erhålla mer lojalitet, en starkare gemenskap, djupare relationer och en starkare, mer etablerad position på marknaden.  

Partnerskap

Ett partnerskap stärker och berikar samarbeten, då båda parter drar nytta av varandra och samtidigt hjälper varandra. Ett jämlikt partnerskap på lika villkor är en lönsam affär där alla är vinnare. Tillsammans är vi starka i en växande digital värld!

 

Stäng meny