M

 

 

 

HISTORIK

Liten blir större och ensam bli flera

Det är ensamt och tungt att vara en liten e-handlare

Det började som en tanke, utvecklade sig till en idé och blev så småningom en ekonomisk föreningen med och för e-handlare. Men vi tar det från början.

Bakgrund och vision

2010 mötte Pelle Jonsson, affärsutvecklare på Svensk Webbhandel AB, många företag i e-handelsbranschen och flera småföretagare med drömmar om en digital butik. Frågor och problem som ofta dök upp under dessa möten var den upplevda ensamheten, den kostsamma lagerhållningen och de dyra frakterna. 

Som liten eller nyetablerad företagare är det svårt att sluta bra fraktavtal , upprätta gynnsamma villkor för kundtjänstservice och åtnjuta fördelaktiga inköpskontrakt  etc. Det borde väl gå att lösa med någon form av ”inköpssammanslutning”?

Tankarna och idéerna togs med till näringslivsenheten i Hofors där Pelle fick i uppdrag att sondera terräng bland e-handlarna i kommunen; vilka behov hade man, vilka problem behövde lösas, vilka frågor ville man ha svar på och fanns det intresse för någon form av gemensam sammanslutning? Intervjuer, möten och lunchträffar ledde så småningom fram till ett samverkansprojekt.

De stora e-handlarna kunde tänka sig att dela med sig av sina kunskaper, tjänster och avtal till de mindre företagen. De redan etablerade såg i detta möjligheten att själva nå större volymer, ännu bättre avtal  och möjligheter att samtidigt utveckla sina egna verksamheter. Detta skulle parallellt förenkla vardagen och förbättra förutsättningarna för de mindre. En klassisk win-win situation helt enkelt. Hofors E-handelscenter tog form.

Mål

De primära målen var att ta fram ramavtal inom de prioriterade områdena frakter, betallösningar och förbrukningsmaterial samt att hålla diskussionsträffar, seminarium och ordna gemensamma mässbesök. Det stora målet var att skapa en gemensam organisation för att hjälpa varandra och generera enklare, mer kostnadseffektiva tjänster för e-handlare som vill verka i Hofors kommun. På sikt kanske fler skulle vilja starta eller flytta sina verksamheter till kommunen.

Resultat

Behovet av att nätverka inom verksamhetsområdet e-handel har fortsatt att öka. Genom åren har lunchträffar hållits, där webbhandlare bollat idéer och delat med sig av sina erfarenheter. 

Tillsammans har vi med ideella medel besökt E-handelsdagarna och Nordic eCommerce Summit i Stockholm. Vi har även haft föreläsare på besök, bland andra Urban Lindstedt, författare och e-handelsexpert med podden eHandelstrender, Patrik Ljung E-Business på Handelsbanken, e-handelsikonen Arne Andersson PostNord,  sökmotorstrategerna Cathis Olsson och Tim Svensson från synlig.se m.fl. 

Ramavtal för de prioriterade tjänsterna är i dag tecknade,  ett flertal andra funktioner är i gång och utvecklingsmöjligheterna växer ständigt.

Var är vi idag?

2017 fick Hofors E-handelscentrum möjligheten att etablera ett samarbete med Entré Hofors och projektet Framtid Haga. Man ville skapa en fristående enhet för e-handel i en tydligare och ännu mer organiserad form. Den ekonomiska föreningen Mellansveriges E-handelscentrum bildades. Med Hofors som bas vill vi nu bygga upp kompetensen runt e-handel och tillsammans med våra partners skapa en plattform för hur etablerade och nystartade företag i regionen kan förhålla sig till förändrade köpbeteenden hos sina kunder.

 

Stäng meny