Nätverk skapar trygghet

Välkommen till Mellansveriges E-handelscentrum (MSEHC) – Nätverket för dig som jobbar eller vill jobba med e-handel.

Genom interaktion, erfarenhetsutbyten och gemenskap, bildar vi ett nätverk där vi tillsammans hittar svaren.

 Vi vänder oss till dig som driver ett stort företag, ett litet företag, är en enskild näringsidkare eller till dig som besitter unik kompetens inom digital handel.
Kanske driver du i dag en fysisk butik och tänker att ”e-handel är alltför främmande och inget för mig!?” Låt oss berätta om dina möjligheter och om hur du med din kunskap och erfarenhet kan bidra till mer lönsamma affärer, generera fler kunder och nå större tillgänglighet, genom digital handel. Det ena utesluter verkligen inte det andra.
Söker du en pålitlig leverantör?
Söker du en en kompetent SEO-expert?
Söker du tips för att öka din digitala närvaro?

Vårt nätverk är fyllt av kompetens, nyfikenhet, framåtanda och vi ökar ständigt vårt medlemsantal. Bli en del av Mellansveriges E-handelscentrum.

Utveckla näringslivet

I Mellansverige finns erfarenhet av e-handel med redan etablerade och starka e-handelsföretag/varumärken. Det finns en ambition och en tanke om hur denna del av näringslivet kan stödjas och utvecklas.
I Mellansveriges E-handelscentrum tar vi både ett lokalt och regionalt grepp för att kliva ytterligare steg framåt. Tack vare ett nära samarbete med regionens näringslivsenheter, når vi ut till våra målgrupper på ett väldigt resurseffektivt och direkt sätt.
Stäng meny