digitaliserad & hållbar affärsutveckling

Mellansveriges E-handelscentrum kommer med start sensommaren 2020 att erbjuda både företag och privata aktörer ett flertal utbildningsinsatser inom digitaliserad och hållbar affärsutveckling.

Utbildning i att skapa e-handel och digitala affärer

Digitalisering är en nödvändig utveckling för både förtag och privatpersoner. Tekniken och de digitala möjligheterna växer sig starkare för varje dag som går, även, eller kanske extra mycket, i dessa problematiska tider.

Mellansveriges E-handelscentrum är en ekonomisk förening som skapar nätverk, stärker etablerade företag, stöttar och förstärker nyetablerade affärsidéer och fortbildar inom områden som logistik, samverkan, ekonomi, marknadsföring, sociala medier etc.

Projektet ’Digitaliserad & hållbar affärsutveckling’ utgår från ett lokalt behov, samarbete och engagemang. Vi kommer kostnadsfritt att erbjuda behovsanpassade utbildningsinsatser där de behövs som mest. Finansieringen av projektet sker via Leader Gästrikebygden och EUs landsbygdsfond. 

Mellansveriges E-handelscentrum, ek. förening  bjuder in till upphandling av tjänsterna administration, ekonomi, utbildning samt projektledning inom projektet ’Digitaliserad & hållbar affärsutveckling-2019-1202’. Projektstöd är beviljat via Leader Gästrikebygden och Eu:s landsbygdsfond. Offerten kan gälla hela projektet eller av dig valda delar. 

Offertförfrågan_direktupphandling_MSEHC_RÄTTELSE

Bilaga till offertförfrågan_projektbeskrivning_2019-1202

Följ uppdatering kring våra aktiviteter via vår facebooksida

Stäng meny